Blog

Bony na cyfryzację – czyli 110 milionów dla przedsiębiorców takich jak Ty!
Oliwia Wachowska
02.09.2021
W lutym tego roku zostało ogłoszone porozumienie polityczne REACT-EU, między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, będące odpowiedzią na kryzys związany z pandemią. Na całą inicjatywę składają się różnego rodzaju dofinansowania, których celem jest wsparcie w walce z negatywnymi skutkami COVID-19. W ramach pomocy Polska ma otrzymać dość pokaźny budżet, z którego 110 mln złotych przeznaczone zostanie na cyfryzację – i właśnie na tej kwestii skupimy się w dzisiejszym artykule.