Strategia marketingowa

Certyfikuje nasStrategia marketingowa - Google

Konkurencja na rynku jest na tyle duża, że nowe firmy muszą być przygotowane na wytężoną i długotrwałą – a nawet nigdy się
niekończącą – pracę nad rozpoznawalnością marki.

Ich wysiłek powinien objąć również strategię marketingową. To właśnie ona ujmie w ramy wszystkie działania, powstrzyma przed zbędnymi, nieprzynoszącymi zysków praktykami oraz pozwoli stworzyć spójny wizerunek przedsiębiorstwa. Korzyści z opracowania planu marketingowego jest oczywiście znacznie więcej...

Bezpłatna wycena
Strategia marketingowa - IBIF.PL

W agencji marketingowej IBIF opracowujemy strategie marketingowe – działamy zgodnie ze sztuką ich tworzenia, a zarazem dostosowujemy poszczególne elementy do specyfiki zgłaszającej się do nas firmy.

Uwzględniamy branżę i indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Chcesz zbudować silną markę, która wyróżnia się na tle innych i działa w zgodzie ze swoimi wartościami? Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty tworzenia strategii marketingowych. Chaotyczne, przypadkowe działania marketingowe nie doprowadzą Twojej marki do dobrego dla niej miejsca – takiego, w którym będzie ona widoczna dla potencjalnych klientów.

Jeśli interesuje Cię uporządkowane działań swojego przedsiębiorstwa, zdecyduj się na strategię marketingową. Jeśli zaś Twoim celem jest to, by firma mówiła językiem nabywców, wybierz opracowanie strategii komunikacji marki. Jeśli natomiast Twoim pragnieniem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, zdecyduj się na strategię marketingową artykułów.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa przedstawia działania marketingowe, które będzie podejmowała firma, aby zrealizować cele biznesowe.

W opisujących ją dokumentach znajduje się między innymi precyzyjny opis prezentacji produktów bądź usług, określenie kanałów dystrybucji oraz miejsc promocji. Dobra strategia marketingowa firmy powinna opierać się na wiedzy i analizie wielu czynników. Nie może stanowić koncepcji całkowicie oderwanej od rzeczywistości rynkowej, charakterystyki klientów, wielkości i praktyk konkurencji czy wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa.

Jakie mogą być cele strategii marketingowej? Należy do nich między innymi:

 • zwiększenie udziału w rynku i sprzedaży,
 • poprawa rozpoznawalności marki i jej wizerunku,
 • zwiększenie zaufania do firmy i lojalności klientów.

Na co warto zwrócić uwagę podczas tworzenia strategii marketingowej, aby przybliżyć firmę do osiągnięcia wymienionych celów? Warto skupić się przede wszystkim na określeniu propozycji wartości dla potencjalnego klienta. Należy przemyśleć to, jaka korzyść przekona go do wyboru danej oferty. Właśnie wokół takiej wartości będzie można stworzyć na kampanię marketingową w social mediach. W dokumencie opisującym strategię marketingową często znajdują się rozmaite rodzaje strategii, które pomagają firmom osiągnąć cele biznesowe w uporządkowany, spójny i dopasowany do klientów sposób.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Co zawiera strategia marketingowa?

Do elementów, które zazwyczaj mieszczą się w dobrze zaplanowanej strategii marketingowej, należą:

 • analiza rynku i konkurencji uwzględniająca pozycję marki,
 • badanie grupy docelowej ze wskazaniem jej potrzeb i oczekiwań względem oferty,
 • plan działań promocyjnych wskazujący czynności, które zostaną podjęte, by osiągnąć biznesowe cele,
 • oczekiwane cele, takie jak na przykład zwiększenie sprzedaży lub wzmocnienie wizerunku marki,
 • metody oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach strategii reklamowej,
 • budżet określający, jaka ilość środków finansowych zostanie przeznaczona na wdrożenie strategii reklamowej.

Co jeszcze może zawierać strategia marketingowa? Na przykład opracowanie spójnego przekazu marki, wybór kanałów komunikacji dopasowanych do grupy docelowej oraz regularne monitorowanie strategii. Dzięki sprecyzowanym i zaplanowanym w czasie działaniom firma sprawniej osiągnie interesujące ją rezultaty.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Strategia komunikacji marki

W agencji marketingowej IBIF podejmujemy różne działania w ramach budowy strategii marketingowej. Należy do nich także tworzenie strategii komunikacji marki, która opisuje to, w jaki sposób firma będzie się kontaktować z klientami – zarówno za pomocą e-maila i telefonicznie, jak i poprzez treści umieszczone na stronie internetowej oraz komunikaty publikowane w social mediach. Określa ona, jakie działania będą podejmowane, by zyskać pozytywny wizerunek firmy i ulepszyć jej przekaz, na przykład wybierając elementy, które uczynią go bardziej wyrazistym.

W strategii komunikacji marki znajdziesz odpowiedzi na pytania o:

styl i ton komunikacji, kanały komunikacji, częstotliwość publikowania treści na blogu czy w social mediach, główne przesłanie komunikacyjne.

Strategię komunikacji marki

tak jak ogólną strategię – należy oprzeć na analizie rynku i konkurencji, specyfice i sytuacji przedsiębiorstwa oraz – co najważniejsze – potrzebach grupy docelowej.

Jak wdrożyć strategię komunikacji marki?

Można to zrobić, publikując zgodne z nią treści na stronach internetowych i w social mediach. Warto też postawić na działania stacjonarne, takie jak organizacja wydarzeń i kampanii społecznych oraz wchodzenie w interakcje z mediami. Cele działań są tu podobne jak w przypadku strategii marketingowej – ważne jest stworzenie spójnego i dobrze się kojarzącego klientom wizerunku marki, zwiększenie zaufania i lojalności klientów oraz zwiększenie sprzedaży

Strategia marketingowa produktu

Strategia marketingowa produktu obejmuje różnorodne działania, które mają na na celu jak najlepsze wypromowanie danego artykułu.

W jej ramach należy tak zareklamować produkt, by dotrzeć z informacją o nim do docelowej grupy odbiorców. Dzięki strategii potencjał rynkowy artykułu zostanie maksymalnie wykorzystany. Do korzyści, których osiągnięcie umożliwia strategia, należą również takie jak: zwiększenie świadomości marki, budowa jej pozytywnego wizerunku w oczach klientów, wsparcie sprzedaży dzięki wyborowi odpowiednich kanałów dystrybucji i metod promocji.

Stworzenie strategii marketingowej produktu pozwala również na lepsze zrozumienie rynku i działającej na nim konkurencji. Dzięki czemu firma może lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów. Ma też ogromne znaczenie dla pozycjonowania marki. Ponadto umożliwia jak najbardziej efektywne wykorzystanie budżetu marketingowego, co pozwala na maksymalizację efektów bez marnotrawienia wysiłków i czasu na mało skuteczne czynności.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Co się składa na strategię marketingową produktu?

Jakie są elementy strategii marketingowej? Mogą do nich należeć między innymi takie kwestie jak:

 • analiza konkurencji, podczas której ważną rolę odgrywa określenie mocnych i słabych stron oferty i odniesienie jej do konkurencyjnych propozycji,
 • badanie sytuacji rynkowej, od której często może zależeć wysokość spodziewanych zysków,
 • określenie grupy docelowej, do której oferta produktu jest skierowana,
 • zdefiniowanie wartości produktu, czyli określenie, dlaczego dany artykuł cechuje się unikalnością oraz jakie korzyści proponuje klientom,
 • plan dystrybucji, czyli wskazanie miejsc, w których produkt będzie sprzedawany,
 • harmonogram promocji uwzględniający czas i miejsca promowania produktu oraz metody przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów,
 • plan cenowy zawierający koszty produktów, które będą atrakcyjne dla potencjalnej grupy odbiorców oraz zapewnią rentowność przedsiębiorstwu,
 • koncepcja rozwoju produktu, czyli uwzględnienie tego, w jaki sposób artykuł będzie rozwijany i ulepszany w przyszłości, by jak najlepiej spełnić potrzeby klientów i pozostać konkurencyjnym na rynku,
 • określenie liczby stosowanych formatów reklamowych i miejsc promocji,
 • kontrola realizacji strategii marketingowej produktu konieczna do tego, by dokonywać korekt strategii w razie potrzeby.
Strategia marketingowa - IBIF.PL

Zawartość strategii marketingowej zależy również od specyfiki branży, w której działa firma, jej głównych potrzeb oraz celów.

Aby zyskać przewagę konkurencyjną, należy skupić się na działaniach marketingowych precyzyjnie dopasowanych do danej działalności. W przypadku jednych firm lepiej sprawdzi się digital marketing, inwestycja w aplikacje internetowe oraz media społecznościowe. Dla innych lepszym wyborem umożliwiającym maksymalizację zysku będą stacjonarne działania promocyjne.

Jeśli wprowadzasz nowy produkt na rynek, koniecznie zastanów się nad opracowaniem jego strategii marketingowej. W przeciwnym razie, prowadząc chaotyczne działania, prawdopodobnie zmarnujesz potencjał artykułu oraz nie dotrzesz do osób, które mogłyby być zainteresowane zakupem produktu.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Czego wymaga budowa strategii marketingowej?

Jakie są elementy strategii marketingowej? Mogą do nich należeć między innymi takie kwestie jak:

Zajmująca się nim osoba powinna przeprowadzić analizę rynku, konkurencji i potrzeb klientów. Strategia firmy musi opierać się na kompleksowej wiedzy odnośnie do branży, w której działa dana firma oraz uwzględniać takie elementy jak strategia komunikacji oraz produktu. Nie obędzie się bez wielu godzin refleksji i dyskusji nad potrzebami własnymi oraz klientów, a także znalezieniu punktu styku tych oczekiwań.

Jeśli interesuje Cię efektywna strategia marketingowa, dzięki której wzmocnisz pozycję przedsiębiorstwa na rynku, warto przemyśleć kwestię strategii opartej na marketingu internetowym. W ten sposób szybciej dotrzesz do szerokiej grupy odbiorców i skutecznie wypromujesz swoje produkty lub usługi.

Wśród usług agencji marketingowej IBIF znajdziesz propozycję budowy strategii marketingowej, która pomoże Ci wykorzystać w pełni potencjał marki, produktów i usług. Strategie dopasowujemy do potrzeb danej firmy i wspieramy przedsiębiorstwa podczas ich wdrażania. Zaufaj nam – postaw na rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie sukcesu.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Czego wymaga budowa strategii marketingowej?

Jak stworzyć strategię marketingową? Taka praca wymaga wielu czasochłonnych czynności – warto je podzielić na kilka etapów.

Za pierwszy można uznać tworzenie briefu kreatywnego, który uwzględni informacje dotyczące przedsiębiorstwa, cel jego działania, kluczowe wartości marki oraz główną konkurencję.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie grupy docelowej. Zdarza się, że osoby wprowadzające jakiś produkt na rynek uważają, że ich klientami są "wszyscy" – nie uwzględniają tego, że osoby w różnym wieku, dysponujące innym budżetem, pracujące w rozmaitych branżach, mające różne wykształcenie i zainteresowania, wyróżniają się innymi potrzebami i wymaganiami jako klienci. Firmy, które działają już od dłuższego czasu, są w stanie scharakteryzować swoich klientów. Natomiast te, które dopiero wprowadzają swoją ofertę, powinny przeprowadzić rozeznanie rynku.

Trzecim etapem jest wybór typu i celu działań marketingowych. Wskazywaliśmy już wcześniej, że może to być: budowa wizerunku, większa sprzedaż, wzrost rozpoznawalności na rynku, dotarcie do nowych klientów.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Za czwarty etap uznaje się określenie kanałów komunikacji – należy pamiętać, że powinny one odpowiadać temu, co planuje się wypromować.

W trakcie tego etapu warto pochylić się nad stylem komunikacji i dopasować go do potencjalnych klientów. Inaczej należy bowiem kontaktować się z osobami w wieku 20 lat, a w inny z 60-latkami. Aby osiągnąć przewagę na rynku i swoje cele komunikacyjne, a także pozytywnie wpłynąć na Strategia marketingowa marki, należy najpierw skupić się na opracowaniu planu marketingowego, który uwzględnia różne rodzaje strategii marketingowych oraz odwołuje się do zasobów przedsiębiorstwa.

Jeśli więc chcesz, by Twoje przedsiębiorstwo rozwijało się w uporządkowany sposób, bez niespodziewanych przeszkód oraz w zgodzie z wartościami i ideą firmy, skontaktuj się z nami w celu opracowania strategii.

Strategia marketingowa - IBIF.PL

Skontaktuj się z nami

Paweł KowalskiObsługa klienta kluczowego
Bezpłatna wycena
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK S.K.A. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.

Korzyści ze wprowadzania strategii marketingowej.

Strategia marketingowa stanowi długofalowy plan, dlatego nie można się spodziewać, że korzyści z jej wprowadzenia pojawią się od razu, w jednym momencie. Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na stworzenie strategii marketingowej. Jedne korzyści pojawiają szybciej, a na inne trzeba czekać miesiącami, a nawet latami. Często zależy to od specyfiki przedsiębiorstwa i branży.

01

Do częstych korzyści należy:

 • uspójnienie i ujednoznacznienie przekazu marketingowego,
 • zbudowanie silniej relacji między marką a jej odbiorcami,
 • wyróżnienie firmy na tle konkurencji i zwiększenie jej rozpoznawalności,
 • pozyskanie nowych nabywców produktów bądź usług,
 • zwiększenie sprzedaży dzięki dotarciu do grupy docelowej,
 • wzrost zysków i zapewnienie bardziej stabilnych, przewidywalnych przychodów.
03

Strategia stanowi dokument, bez którego trudno spodziewać się rozwoju firmy.

Nie do przecenienia jest też jej wpływ na wszelkie strategiczne decyzje mające wywalczyć jak najlepsze miejsce przedsiębiorstwa na rynku. Warto też pamiętać, że kampanie marketingowe są trudne do profesjonalnego przeprowadzenia bez określenia strategii marki.

05

W naszej agencji marketingowej oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie podczas opracowywania strategii marketingowej, komunikacji marki oraz produktu.

Dostosowujemy usługi do indywidualnych potrzeb i pomagamy w budowie efektywnej strategii, a następnie jej stopniowemu wdrażaniu.

02

Przygotowanie strategii marketingowej jest kluczowe również z innych względów.

Umożliwia między innymi koncentrację wysiłków i zasobów na działaniach, które cechują się największym potencjałem, jeśli chodzi o osiąganie celów biznesowych.

Dzięki opracowaniu strategii marketingowej znajdziesz i wyeksponujesz najmocniejsze strony przedsiębiorstwa, unikniesz pułapek mogących się pojawić w związku ze słabszymi cechami działalności, zoptymalizujesz koszty oraz szybciej stworzysz budżety marketingowe.

04

Stanowiąca jasny i spójny plan działania strategia marki pomaga w koordynacji działań reklamowych oraz uniknięciu niepotrzebnych wydatków.

Dzięki jej opracowaniu łatwiej skoncentrujesz swoje wysiłki na osiągnięciu swoich celów biznesowych. Dobrze zaplanowana strategia pomoże zwiększyć rozpoznawalność marki i stworzyć jej pozytywny wizerunek w oczach klientów. Przyczyni się też do wzrostu sprzedaży i zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

06

Zbuduj strategię marketingową

Dotrzyj do swojej grupy docelowej i wzmocnij markę!

Blog