Polityka prywatno┼Ťci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych b─Öd─ůcych U┼╝ytkownikami serwisu internetowego ibif.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego ibif.pl (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:

IBIF Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Szerokie, Szerokie 56N, 20-050 Lublin, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib─ů w ┼Üwidniku VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000373715, NIP: 7123235247, REGON: 060716648.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W jakich celach, przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz komu je udostępniamy?

Dane osobowe, a wi─Öc dane podane przez Pa┼ästwa w zwi─ůzku z korzystaniem z naszych us┼éug, b─Ödziemy:

 1. przechowywa─ç na serwerze naszym i/lub serwerze zewn─Ötrznym;
 2. udostępniać Państwu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego;
 3. wykorzystywa─ç do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej cz─Ö┼Ťci informacji);
 4. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
 5. wykorzystywa─ç do dzia┼éa┼ä marketingowych, na przyk┼éad przesy┼éania Pa┼ästwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poni┼╝ej 18 roku ┼╝ycia) - przesy┼éanie takich informacji drog─ů elektroniczn─ů jest mo┼╝liwe tylko i wy┼é─ůcznie je┼╝eli wyrazili Pa┼ästwo na to zgod─Ö (dotyczy tak┼╝e osób które nie uko┼äczy┼éy 18 roku ┼╝ycia);
 6. wykorzystywa─ç do wystawienia dokumentu sprzeda┼╝y;
 7. przechowywa─ç w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
 8. przekazywa─ç nast─Öpuj─ůcym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom ┼Ťwiadcz─ůcym dla nas us┼éugi marketingowe, informatyczne, profilowania, ksi─Ögowe, prawnicze, windykacyjne, p┼éatnicze, bankowe i innym wspomagaj─ůcym nasz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, a wymagaj─ůcym takiego przekazywania;
 9. wykorzystywa─ç do ustalenia, obrony i prawnej mo┼╝liwo┼Ťci dochodzenia roszcze┼ä przez Pa┼ästwa lub przez nas;
 10. wykorzystywa─ç do tworzenia zestawie┼ä, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewn─Ötrzne, w szczególno┼Ťci raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzeda┼╝y towarów i us┼éug, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

Dane te mo┼╝emy przetwarza─ç w powy┼╝szych celach, gdy┼╝ jest to niezb─Ödne do wype┼éniania naszych obowi─ůzków prawnych (np. rozliczanie si─Ö z kontrahentami, obowi─ůzki podatkowe), prowadzenia przez nas dzia┼éa┼ä marketingowych i statystycznych, co le┼╝y w naszym interesie gospodarczym, a tak┼╝e obrony naszych praw wynikaj─ůcych z zawartej z Pa┼ästwem umowy.

Powy┼╝sze dane zostan─ů przez nas usuni─Öte z up┼éywem 3 miesi─Öcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego s┼éu┼╝y┼éy. W mi─Ödzyczasie b─Ödziemy zaprzestawa─ç ich przetwarzania dla poni┼╝szych celów w nast─Öpuj─ůcych terminach:

 1. dane s┼éu┼╝─ůce do wykonania zawartej umowy podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesi─Öcy od zrealizowania lub innego zako┼äczenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowi─ůzku prawnego podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesi─Öcy od wyga┼Ťni─Öciu tego obowi─ůzku;
 3. dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego podlegaj─ů zaprzestaniuprzetwarzania w terminie 3 miesi─Öcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane s┼éu┼╝─ůce do ustalenia, obrony i prawnej mo┼╝liwo┼Ťci dochodzenia roszcze┼ä przez Pa┼ästwa lub przez nas podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesi─Öcy od przedawnienia Pa┼ästwa roszcze┼ä b─ůd┼║ w terminie 3 miesi─Öcy od wyga┼Ťni─Öcia naszychroszcze┼ä - w zale┼╝no┼Ťci co nast─Öpuje pó┼║niej;
 4. dane s┼éu┼╝─ůce do naszej dzia┼éalno┼Ťci marketingowej podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w terminie 18 miesi─Öcy miesi─Öcy od ich ostatniego wykorzystania (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Pa┼ästwo wyra┼║n─ů zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
 5. dane s┼éu┼╝─ůce do celów prowadzenia korespondencji w okre┼Ťlonych sprawach podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesi─Öcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
 6. dane s┼éu┼╝─ůce do przekazywania Pa┼ästwu informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů (o ile wyrazili Pa┼ästwo na to zgod─Ö) podlegaj─ů zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesi─Öcy od ostatniego kontaktu z Pa┼ästwem.

Pa┼ästwa dane osobowe pozyskiwane z innych ┼║róde┼é

Je┼Ťli p┼éac─ů Pa┼ästwo lub to my p┼éacimy (np. zap┼éata za faktur─Ö) za po┼Ťrednictwem np. banku lub instytucji p┼éatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pa┼ästwo zap┼éaty b─ůd┼║ na jakie konto i do jakiej instytucji dokonali┼Ťmy zap┼éaty. Dane te b─Ödziemy przetwarza─ç w celu sprawdzenia czy p┼éatno┼Ť─ç zosta┼éa dokonana prawid┼éowo, jej zaksi─Ögowania i rozliczenia, a w razie potrzeby tak┼╝e w celu dokonania zwrotów.

Mo┼╝emy równie┼╝ pozyskiwa─ç Pa┼ästwa dane z ogólnie dost─Öpnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powy┼╝ej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowi─ůzków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszcze┼ä lub obrona przed Pa┼ästwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Pa┼ästwem korespondencji). Dane te mo┼╝emy przetwarza─ç w powy┼╝szych celach, gdy┼╝ do realizacji przez nas zawartej z Pa┼ästwem umowy, wype┼éniania naszych obowi─ůzków prawnych (np. obowi─ůzki podatkowe), a tak┼╝e obrony naszych praw wynikaj─ůcych z zawartej z Pa┼ästwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co le┼╝y w naszym interesie gospodarczym.

Dane, w tym dane osobowe, pobierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne

System informatyczny, z którego korzysta serwis internetowy www.ibif.pl automatycznie gromadzi w logach dane zwi─ůzane z urz─ůdzeniem, z którego Pa┼ästwo korzystacie ┼é─ůcz─ůc si─Ö z www.ibif.pl. Dane te gromadzone s─ů jedynie w celach statystycznych i dotycz─ů: typu urz─ůdzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przegl─ůdarki internetowej, rozdzielczo┼Ťci ekranu, g┼é─Öbi kolorów, IP, dostawcy us┼éug internetowych, czy adresu wej┼Ťcia na www.ibif.pl i s─ů wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.ibif.pl w celu zapewnienia jak najwi─Ökszej wygody korzystania.

Dane te nie s─ů nigdy ┼é─ůczone z danymi podanymi przez Pa┼ästwa i stanowi─ů jedynie materia┼é do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania b┼é─Ödów systemowych.

Dane te mo┼╝emy przetwarza─ç w powy┼╝szych celach, gdy┼╝ jest to niezb─Ödne do poprawy jako┼Ťci i efektywno┼Ťci naszej dzia┼éalno┼Ťci.

Cookies

 • IBIF.PL

  Serwis internetowy wykorzystuje technologi─Ö "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Pa┼ästwa urz─ůdzeniu, w celu umo┼╝liwienia rozpoznania Klienta i dostosowania serwisu do Jego potrzeb.

  Serwis internetowy www.ibif.pl wykorzystuje cookies do:

  1. zapami─Ötania preferencji wy┼Ťwietlania;
  2. tworzenia statystyk i raportów ogl─ůdalno┼Ťci.
 • Google Analytics (cookies)

  Google Analytics wykorzystuje technologi─Ö "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Pa┼ästwa urz─ůdzeniu w celu umo┼╝liwienia przeanalizowania przez serwis internetowy ┼║róde┼é ruchu i sposobu w jaki odwiedzaj─ůcy z niego korzystaj─ů.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz─ůdzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i ┼Ťwiadczenia innych us┼éug zwi─ůzanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google mo┼╝e równie┼╝ przekazywa─ç te informacje osobom trzecim, je┼╝eli b─Ödzie zobowi─ůzana to uczyni─ç na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj─ů takie informacje w imieniu Google. Dane te nie s─ů nigdy ┼é─ůczone z danymi podanymi przez Pa┼ästwa i stanowi─ů jedynie materia┼é do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania b┼é─Ödów systemowych.

 • Google Ads (cookies)

  Google Ads wykorzystuje technologi─Ö "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Pa┼ästwa urz─ůdzeniu, w celu umo┼╝liwienia przez ibif.pl oceny poprawno┼Ťci i skuteczno┼Ťci prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz─ůdzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i ┼Ťwiadczenia innych us┼éug zwi─ůzanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google mo┼╝e równie┼╝ przekazywa─ç te informacje osobom trzecim, je┼╝eli b─Ödzie zobowi─ůzana to uczyni─ç na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj─ů takie informacje w imieniu Google. Dane te nie s─ů nigdy ┼é─ůczone z danymi podanymi przez Pa┼ästwa i stanowi─ů jedynie materia┼é do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania b┼é─Ödów systemowych.

Je┼╝eli nie zgadzaj─ů si─Ö Pa┼ästwo na umieszczanie na swoim urz─ůdzeniu plików cookies mog─ů Pa┼ästwo zablokowa─ç ich umieszczenie odpowiednio konfiguruj─ůc przegl─ůdark─Ö internetow─ů. Informacje jak to zrobi─ç znajd─ů Pa┼ästwo w plikach pomocy przegl─ůdarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie mo┼╝emy zagwarantowa─ç poprawnego dzia┼éania naszego serwisu internetowego.

Je┼╝eli zgadzaj─ů si─Ö Pa┼ästwo na umieszczanie na swoim urz─ůdzeniu plików cookies Google, ale po zako┼äczeniu odwiedzin w naszym serwisie internetowym chcieliby je Pa┼ästwo skasowa─ç, mog─ů to Pa┼ästwo zrobi─ç bez ryzyka, a informacj─Ö o tym, jak to zrobi─ç znajd─ů Pa┼ästwo w plikach pomocy przegl─ůdarki internetowej.

Jakie prawa przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez nas Pa┼ästwa danych osobowych?

W ka┼╝dej chwili maj─ů Pa┼ästwo prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) nieprawid┼éowych danych lub uzupe┼énienia danych;
 2. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do z┼éo┼╝onego wniosku);
 3. dost─Öpu do danych (mi─Ödzy innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;
 4. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 5. usuni─Öcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) je┼╝eli zachodzi którakolwiek z okoliczno┼Ťci opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO z wyj─ůtkami opisanymi w art. 17 ust. 3 RODO.

Z tych praw mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç sk┼éadaj─ůc wniosek drog─ů elektroniczn─ů pod adresem: biuro@ibif.pl lub w dowolny inny sposób.

Aby mie─ç pewno┼Ť─ç, ┼╝e jeste┼Ťcie Pa┼ästwo uprawnieni do z┼éo┼╝enia wniosku, mo┼╝emy prosi─ç o podanie dodatkowych informacji pozwalaj─ůcych nam uwierzytelni─ç wnioskodawc─Ö. Zakres ka┼╝dego z tych praw oraz sytuacje, w których mo┼╝na z nich skorzysta─ç, wynikaj─ů z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç, zale┼╝e─ç b─Ödzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pa┼ästwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, ┼╝e w niektórych przypadkach b─Ödziemy mogli odmówi─ç uwzgl─Ödnienia wniosku. W takich przypadkach wyja┼Ťnimy Pa┼ästwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstaw─Ö prawn─ů. W ka┼╝dym przypadku b─Ödziemy niezw┼éocznie udziela─ç Pa┼ästwu niezb─Ödnych wyja┼Ťnie┼ä i pomocy w wykonywaniu Pa┼ästwa praw.

Prawo sprzeciwu

Niezale┼╝nie od praw wymienionych wy┼╝ej mog─ů Pa┼ästwo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego. Po przyj─Öciu wniosku w tej sprawie jeste┼Ťmy zobowi─ůzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mog─ů Pa┼ästwo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, je┼Ťli podstaw─ů wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pa┼ästwa wniosku, nie b─Ödziemy ju┼╝ mogli przetwarza─ç danych osobowych obj─Ötych sprzeciwem na tej podstawie, chyba ┼╝e wyka┼╝emy, i┼╝ istniej─ů:

 1. wa┼╝ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wed┼éug prawa uznaje si─Ö za nadrz─Ödne wobec Pa┼ästwa interesów, praw i wolno┼Ťci;
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Je┼╝eli wykorzystanie przez nas Pa┼ästwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowi─ůzku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mo┼╝emy prosi─ç o wyra┼╝enie zgody na okre┼Ťlone sposoby wykorzystania Pa┼ästwa danych. Taka zgoda mo┼╝e umo┼╝liwia─ç np. udost─Öpnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podj─Öcie decyzji w oparciu o Pa┼ästwa dane i na Pa┼ästwa ┼╝─ůdanie. Udzielon─ů nam zgod─Ö mog─ů Pa┼ästwo w ka┼╝dej chwili wycofa─ç (nie b─Ödzie to wp┼éywa─ç na zgodno┼Ť─ç z prawem wykorzystania Pa┼ästwa danych przed cofni─Öciem takiej zgody).

W przypadku, gdy b─Ödziemy prosi─ç o Pa┼ästwa zgod─Ö na przetwarzanie wska┼╝emy te┼╝ najprostszy sposób jej cofni─Öcia.

Skarga

Prosimy równie┼╝ pami─Öta─ç o Pa┼ästwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼╝eli uwa┼╝aj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zapewniamy, ┼╝e nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpiecze┼ästwa danych osobowych. Pa┼ästwa dane osobowe s─ů u nas bezpieczne i dok┼éadamy wszelkich stara┼ä, aby poziom ten z roku na rok by┼é coraz wy┼╝szy. Wierzymy, ┼╝e zapoznanie si─Ö z nasz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci pozwoli Pa┼ästwu poczu─ç si─Ö bezpiecznie.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najwa┼╝niejszych elementów systemu ochrony danych osobowych nale┼╝─ů:

Dost─Öp do Pa┼ästwa danych osobowych maj─ů tylko ci pracownicy IBIF Sp. z o.o., którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityk─ů bezpiecze┼ästwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowi─ůzania zobowi─ůzuj─ůce ich do ochrony.

Systemy informatyczne serwisu internetowego www.ibif.pl spe┼éniaj─ů wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych zgodnie z nasz─ů ocen─ů ryzyka z wykorzystaniem tre┼Ťci wymogów przewidzianych w Rozporz─ůdzeniu Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dope┼éni┼é wszelkich prawem przewidzianych obowi─ůzków w zakresie ochrony danych osobowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że nie wymaga Państwa zgody przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, gdy:

 1. ┼╝─ůdaj─ů Pa┼ästwo od nas zawarcia umowy i w tym celu podaj─ů nam Pa┼ästwo swoje dane;
 2. jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a nami umowy;
 3. jest to niezb─Ödne do wykonania przez nas naszych obowi─ůzków prawnych, na przyk┼éad wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
 4. jest to niezb─Ödne do prowadzenia przez nas dzia┼éa┼ä marketingowych, na przyk┼éad marketingu bezpo┼Ťredniego lub pokazywania Pa┼ästwu tre┼Ťci dostosowanych do Pa┼ästwa profilu (nie dotyczy osób poni┼╝ej 18 roku ┼╝ycia).

W przypadku gdy postanowicie Pa┼ästwo nie podawa─ç nam danych, które s─ů niezb─Ödne do wykonania powy┼╝szych dzia┼éa┼ä, nie b─Ödziemy mogli ich zrealizowa─ç.

Polityka prywatno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa partnerów

IBIF.PL bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w serwisie internetowym linki. Jednak nie odpowiada za standard i polityk─Ö ochrony prywatno┼Ťci stosowan─ů przez w┼éa┼Ťcicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikacj─Ö ka┼╝dego z naszych partnerów, do których linki znajduj─ů si─Ö w naszym serwisie w zakresie w┼éasnym i samodzielne podj─Öcie decyzji, czy chc─ů Pa┼ästwo powierzy─ç im swoje dane osobowe do przetwarzania.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniamy, ┼╝e w zawartych przez nas umowach zobowi─ůzujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Pa┼ästwa danych w naszym imieniu (np. biuro ksi─Ögowe), do przestrzegania regu┼é i standardów wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatno┼Ťci administratora danych

IBIF sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatno┼Ťci, o ile b─Ödzie wymaga─ç tego obowi─ůzuj─ůce prawo, ulegn─ů zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana b─Ödzie wprowadza─ç standard wy┼╝szy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie firma IBIF sp. z o.o. powiadomi U┼╝ytkowników poprzez zamieszczenie informacji w serwisie internetowym.

Kontakt

IBIF.PL kontaktuje si─Ö z Pa┼ästwem korzystaj─ůc z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Pa┼ästwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pyta┼ä lub w─ůtpliwo┼Ťci co do polityki prywatno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa danych osobowych zach─Öcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 505-551-616 lub drog─ů elektroniczn─ů biuro@ibif.pl.

W powy┼╝szych sprawach mo┼╝na równie┼╝ korespondowa─ç z nami pod adresem:

IBIF Sp. z o.o.
Szerokie 56N
20-050 Lublin

Niniejsza polityka prywatno┼Ťci wchodzi w ┼╝ycie z dniem 25 maja 2018 roku.